Skip to content

Veilige fietsroutes in de hele gemeente

Zutphen is als compacte stad én als compacte gemeente bij uitstek geschikt om je per fiets te verplaatsen.

Als het aan de Stadspartij Zutphen Warnsveld ligt, wordt Fietsstad Zutphen dé promotie-slogan van Zutphen.

Samen met de bewoners willen we de fietsverbindingen in de gemeente verbeteren, van de binnenstad van Zutphen, van en naar de wijken en van en naar Warnsveld en De Hoven.


Centrum van fietsnetwerken

Zutphen is het centrum van vele korte en lange fietsroutes die de Achterhoek, de Veluwe en Overijssel met elkaar verbinden. Steeds meer fietsers weten Zutphen te vinden.

Binnen de gemeente moet er echter nog veel verbeterd moet worden. Veel rode fietspaden liggen bijvoorbeeld op drukke, gevaarlijke toevoerwegen. En vanaf de noordzijde van het centrum is het AH-terrein maar moeilijk te bereiken.


Gratis bewaakte fietsenstallingen
Fietsstad Zutphen betekent ook dat er meer gratis bewaakte fietsenstallingen moeten komen in de hele gemeente. Samen met de bewoners gaat de Stadspartij Zutphen Warnsveld de komende vier jaar investeren in Fietsstad Zutphen.

Tips

Heb je tips voor verbetering van de fietsveiligheid? Heb je tips voor verbetering van de fietsverbindingen? Heb je ervaring met knelpunten, onveilige situaties? Of heb je concrete ideeën om de fietsverbindingen of de fietsveiligheid te vergroten? Neem dan contact met ons op via info@stadspartijzutphen.nl .